Secretary

 • Shri Gurmeet Bhullar
 • Shri Vidit Chaudhary
 • Shri Rahul Richharia
 • Shri Devendra Nishad
 • Shri Moninder Sood Balmiki
 • Shri Vivekanand Pathak
 • Shri Devendra Pratap Singh
 • Shri Brahmswaroop Sagar
 • Smt. Kaiser Jahan Ansari
 • Shri Ramesh Shukla
 • Shri Dheerendra Singh Dhiru
 • Shri Satyam Saiyam
 • Shri Prem Narain Pal
 • Smt. Sarita Dohre
 • Shri Shahnawaj Alam
 • Shri Kanishka Pandey
 • Shri Amit Singh Diwaker
 • Shri Kumud Gangwar
 • Shri Rakesh Prajapati
 • Shri Mukesh Dhangar
 • Shri Hardeepak Nishad
 • Shri Jeetlal Saroj
 • Shri Sachin Chaudhary
 • Shri Pradeep Kumar Kori